Ratio-Emotieve Therapie

Op deze pagina wat meer informatie over Rationeel-Emotieve Therapie, kortweg RET. Het is niet mogelijk om RET via de digitale snelweg te volgen, in tegenstelling tot Creatieve Therapie: RET is alleen doeltreffend als behandelmethode buiten de digitale snelweg om, met real-life gesprekken en contacten. U kunt RET aanvragen. Let wel: RET is niet geschikt voor mensen met een psychose of schizofrenie. Vraag naar de mogelijkheden!

RET is bedacht, opgesteld en ingevoerd door de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis (27 sept. 1913 - 24 juli 2007). De kern van RET is feitelijk dat er stelselmatig wordt gezocht naar irrationele gedachtes. Ieder mens heeft irrationele gedachtes, maar wanneer een individu er hinder van gaat ondervinden in het dagelijks leven en diens functioneren in de maatschappij er op een negatieve manier door wordt beïnvloed is het in principe tijd voor RET.

 

Een voorbeeld:

Iemand kan een talisman bij zich dragen, omdat diegene ervan overtuigd is dat deze talisman voorkomt dat er brand in zijn/haar huis ontstaat. Een ander voorbeeld is dat iemand een paraplu meeneemt naar buiten, omdat het dan juist niet zal gaan regenen. Een dergelijke vorm van (bij)geloof noemen we 'intern consistent' (het klinkt logisch), maar 'niet empirisch verifieerbaar' (niet wetenschappelijk te berekenen, voorspellen of te controleren).

 

Voorbeeld

Er zijn 3 Sesamstraatfilmpjes waarin Ernie een banaan in zijn oor heeft. In het tweede filmpje vraagt Bert aan Ernie waarom hij die banaan eigenlijk in zijn oor heeft. "Dat is tegen de krokodillen, Bert!", waarop Bert reageert: "Maar er zijn hier helemaal geen krokodillen". "Dan werkt het dus goed, Bert!", is Ernie's reactie dan. Net als de talisman is dit een voorbeeld van een idee of bijgeloof dat misschien logisch klinkt, maar uiteindelijk toch geldt als irrationeel.

Nu is een talisman of iets dergelijks natuurlijk tamelijk onschuldig. Iemands dagelijks functioneren wordt daar niet direct op hinderlijke wijze door beïnvloedt. RET richt zich meer op het blootleggen en reduceren van irrationele gedachtes die ongezonde vormen aannemen en iemands groei en ontwikkeling als persoon sterk vertragen of in de weg staan, alsook sociale verstandhoudingen en/of functioneren op negatieve wijze beïnvloeden.

 

Hier een filmpje getiteld 'A Simple Mind Trick Will Help You Think More Rationally':

Prijzen:

Ratio-Emotieve Therapie gaat per consult. De prijs van deze consulten is € 30,- per uur incl. BTW.

Inschrijven? Klik hier!

De Amerikaanse gedragstherapeut Albert Ellis was de grondlegger van RET. Ellis vond de psychoanalyses van Sigmund Freud en Carl Jung niet voldoende, omdat deze werkwijzen wel gericht waren op het bloot leggen en begrijpen van het verleden van de patiënt, maar niet op het daadwerkelijk zich beter gaan laten voelen van de patiënt. RET staat stil bij aspecten van de manieren van denken die iemand zich van jongs af aan eigen heeft gemaakt, maar op een bepaald moment in iemands leven tegen hen gaan werken, diegene feitelijk vasthoudt in een vicieuze cirkel van denken en daardoor groei als mens en als persoon in de weg staat.

 

Veel voorkomende irrationele gedachtes:

 

1) Iedereen die belangrijk voor mij is, moet mij aardig vinden en mij waarderen. Gebeurt dat niet, dan is dat vreselijk.

2) Andere mensen mogen zich niet slecht of onrechtvaardig gedragen. Doen ze dat toch, dan moet men ze veroordelen en zwaar straffen. Dan zijn het slechte, laaghartige wezens.

3) Het is vreselijk erg wanneer de dingen niet lopen zoals ik dat wil. Ik kan dat niet verdragen! De dingen moeten gewoon beter gaan!

4) Ik kan niet anders dan mij ongerust maken over situaties die onzeker, of gevaarlijk kunnen zijn. Ik heb absolute zekerheid en veiligheid nodig!

5) Ik moet zeer competent zijn en uitblinken op tenminste één belangrijk gebied. Lukt mij dat niet, dan ben ik een waardeloos persoon.

6) Er moet een perfecte oplossing voor dit probleem zijn. Ik wil daar zekerheid over hebben en ik wil alles 100% in de hand hebben.

7) De wereld hoort goed en rechtvaardig te zijn. Ik kan er absoluut niet tegen als mensen onrechtvaardig zijn!

8) Ik moet mij altijd goed voelen en mag nooit leed ervaren.

9) Het is gemakkelijker de moeilijkheden in het leven uit de weg te gaan, dan ze tegemoet te treden. Het mag niet zo zijn dat het mij moeite kost om mijn problemen op te lossen.

10) Ik heb iemand nodig die sterker is dan ik, op wie ik kan steunen en die ik kan vertrouwen. Ik kan niet voor mijzelf zorgen, wat ik wel behoor te kunnen.

11) Als je je rot voelt, komt dat doordat er van buitenaf druk op je wordt uitgeoefend. Ik heb zelf weinig moeilijkheden om mijn gevoel te beheersen of te veranderen. Ik moet wel van streek raken - ik kan er niet mee omgaan.

12) Mijn huidige problemen komen voort uit mijn verleden. Bepaalde gebeurtenissen hebben mij zo sterk beïnvloed, dat zij dat zullen blijven doen. Ik kan niet anders dan slecht op dergelijke gebeurtenissen reageren.

Albert Ellis was een atheïst die stelde dat de zogeheten 'zonden' geen misdaden zijn en zelfs -mits verantwoord en beheerst toegepast- gezond zijn voor een mens. Ellis was ook een voorstander van hedonisme; genot is het hoogste doel. Ellis nuanceerde dit wel, want hij was logischerwijs geen voorstander van blind hedonisme, oftewel: doen waar je zin in hebt zonder na te denken over de gevolgen.

Anton LaVey (11 april 1930 - 29 okt. 1997) was de stichter van de 'Church of Satan' en auteur van 'The Satanic Bible'. Na zijn overlijden in 1997 nam uiteindelijk Peter H. Gilmore (24 mei 1958) het stokje van hem over. Zowel LaVey als Gilmore beschrijven en verkondigen standpunten die sterk overeen komen met de fundamentele principes van RET. Onderstaande uitspraak van Anton LaVey over de 7 dodelijke zonden uit de Middeleeuwse preken is afkomstig uit 'The Satanic Bible' en is vrijwel exact hetzelfde als de visie en uiteenzetting van Albert Ellis over dit onderwerp. Peter H. Gilmore zet in zijn boek "The Satanic Scriptures" punten over verantwoord hedonisme uiteen die eveneens sterk overeenkomen met Albert Ellis' fundamentele visies wat betreft hedonisme en genot. Tevens vertoont RET overeenkomsten met Boeddhisme, zoals hieronder te bemerken valt.